Biz hakda

JIANGXI IWELL SANATÇYLYK Çäkli

Kompaniýanyň tertibi

“Jiangxi Iwell Industrial Limited”, Hytaýda professional egin-eşik esbaplaryny öndüriji we eksport ediji bolup, önümçilige, dürli ýokary hilli şarflar, şallar, plýa beach kardiganlary, şlýapalar we ellikler we ş.m. önümçilige, ajaýyp hilimiz, meşhur dizaýnymyz we berk hilimiz sebäpli üns berýär. dolandyryş ulgamy, 10 ýyldan gowrak ýokary tizlikli ösüşden soň, kompaniýamyz bazardaky öňdebaryjy we agdyklyk edýän kompaniýa öwrülýär, şeýle hem ZARA, H&M, UNIQLO ýaly dünýäniň belli markalary üçin OEM / ODM hyzmatyny hödürleýär, GAP, REVOLVE, Forever21, Lewi we ş.m.

7200 m²

Ösümlik meýdany

6

Önümçilik liniýasy

140+

Işgärler

50+

Exporturt

Zawodymyz takmynan 7200 inedördül metr meýdany eýeleýär, 6 önümçilik liniýasy we 140-a golaý işgär, şol sanda Taslama we nusga bölümi, Önümçilik bölümi, Satyş bölümi, Ammar we ýük daşama bölümi we ş.m.

Önümlerimiziň köpüsi, ýewropa we amerikan ýurtlaryndan gelen müşderiler üçin ýörite taýýarlanyldy.“Plönekeýlik, gözellik we moda” dizaýn ýörelgesimizdir.Şeýlelikde, şu wagta çenli önümlerimiz ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Angliýa, Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Gollandiýa, Şwesiýa, Daniýa, Ispaniýa, Gresiýa we ş.m. ýaly 50-den gowrak ýurda eksport edilýär.

Esasy önümlerimiz näme?

1. Aýallar tomus we gyş ponçosy

2. Bahar / Güýz tötänleýin şarflar

3. Uzyn we inedördül tekiz şarflar

4.100% küpek ýa-da küpek Şarf

5. 100% ýüň aýal / erkek şarf

6. Aýallar / Erkekleriň şlýapalary we ellikleri

 

JIANGXI IWELL SANATÇYLYK Çäkli2
JIANGXI IWELL SANATÇYLYK ÇIMKLENDIRILEN 3 (1)

Näme üçin ABŞ-ny saýlaýarsyňyz?

1. Saýlamak üçin dürli stiller we dizaýnlar we täze önümler yzygiderli çykýar.

2. Üç prosedura bilen berk hil gözegçiligi: Çig mal barlagy, Önümçiligi barlamak we iberilmezden ozal önümi barlamak.

3. Bäsdeşlik bahalary: zawod bolanymyz üçin, uly çykdajy artykmaçlygymyz bar, şonuň üçin müşderilerimize işini goldamak üçin iň gowy bahalary hödürläp bileris.

4. OEM & ODM hyzmatlary: LOGO, bellik, baha bellikleri we gaplamalar, islegleriňize görä düzülip bilner.

5. Hilleriňizi bahalandyrmak üçin we islendik soraga 24 sagadyň dowamynda jogaplar üçin nusgalar bar.

Ahyrynda, siziň tarapyňyz bilen ajaýyp hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurup biljekdigimize tüýs ýürekden we mähirli umyt edýäris.Islegleriňiziň hemmesi gowy garşylanýar we 24 sagadyň dowamynda jogap berler, gülläp ösýän we ýakymly hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.