“Button China OEM” öndürijisi bilen ýeňil Şiffon Kimono

Gysga düşündiriş:

Düwme bilen örtülen bu ajaýyp örtük 75D şifondan ýasaldy.Şifon gaty gödek we akýar, ýagny bedene ýapyşmaýar we köp çyzgyly stil üçin gaty amatly.100% tut ýüpek ýaly meňzeş duýgurlyga we gurluşa eýe bolýar.Tomus örtüklerimiz ýumşak, ýylmanak, howaly, dem alýar we owadan reňklerde bolýar.Gündelik durmuşda giňden ulanylýar we tomus üçin örän amatly.

Deňiz kenaryndaky şifon ponço şaly, näzik nagyşly owadan gülli çapdan çap edildi.Bezeg bilen gün şöhlesiniň utgaşmasy bolan örän köp wezipeli.Deriňizi güneşden gorap biler, şeýle hem häsiýetiňizi ýokarlandyryp biler.Düwme bilen açyk şifon kardiganlary tomusda iň köp ulanylýan esbaplardan biridir.Şübhesiz, dostlaryňyza ýa-da maşgalaňyza sowgat hödürlenip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt görnüşi

Düwme bilen tomus Şiffon Ponço

No.ok.

IWL-MY-RG1001

Material

Qualityokary hilli şifon

Aýratynlyklary

ýumşak, rahat we moda

Ölçe

50 x 156 CM

Agram

Takmynan 80 gr

Reňkler

Saýlamak üçin bir reňk.

Gaplamak

Bir plastik haltada 1 bölek, bir uly plastik haltada 10 bölek.

MOQ

Gepleşip bolar

Nusgalar

Hil bahalandyrmak üçin elýeterli

Bellik

Bellik, baha belligi we ýöriteleşdirilen gaplama ýaly OEM hyzmaty hem bar.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gurşun wagty:
A. Eger ätiýaçda bolsa, iberilmezden 5-15 gün öň.
B. stockok bolsa, iberilmezden 15-40 gün öň.

Töleg usullary:
3 töleg usuly bar: Paypal, Western Union ýa-da Bank Transfer (T / T)
A. Nusgalar ýa-da 500 ABŞ dollaryndan az sargytlar üçin Paypal töläp biler;
B. ABŞ-nyň 500-ABŞ dollary aralygyndaky sargyt mukdary üçin tölenip bilner
Western Union ýa-da Yza Transfer (T / T);
C. 20000 ABŞ dollaryndan uly sargyt mukdary üçin, “Back Transfer” (T / T) tölemeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler